چگونه از اشتباهات فاحش بپرهيزيم؟

چگونه از اشتباهات فاحش بپرهيزيم؟

نگارنده: GM Gserper

مترجم: سعيد رمضاني

اگر شما يکي از شرکت کنندگان هميشگي در تورنمنت هاي شطرنج باشيد تفاوت هاي زيادي در اين گونه بازي ها مشاهده مي کنيد: بازيکنان مختلف، زبان ها متفاوت، گشايش هاي متنوع، مدل هاي موي  گوناگون و غيره. اما يک ويژگي مشترک در تمامي تورنمنت ها وجود دارد که شما آن را از دست نمي دهيد. آن چيزي نيست به جز: اشتباهات فاحش(blunders).

 اشتباهات فاحش بزرگترين دشمن هر بازيکن شطرنج است. هرگاه مي شنويد که دوست شما مي گويد: "من پوزيسيون کاملاً برنده داشتم اما ..." شما سريعاً متوجه مي شويد که چه اتفاقي براي وي افتاده است. چه تعداد تورنمنت که با اشتباه سهوي خراب نشده است، چه تعداد شطرنجباز که هرگز قادر به رفع يک اشتباه فاحش شان نشده اند.

يک باور عمومي وجود دارد که تنها بازيکنان ضعيف دچار چنين اشتباهاتي مي شوند. اين باور خيلي دور از واقعيت است. در حقيقت تمامي مثال هايي که در اين مقاله ارائه مي شود برگرفته از بازي هاي استادان و استاد بزرگان شطرنج مي باشد. همچنين بسياري از قهرمانان جهان هم در اينجا معرفي مي شوند که دچار اشتباه فاحش شده اند. تنها تفاوت در اين است که يک استاد بزرگ شطرنج در هر 50 بازي فقط يک بار دچار اين گونه اشتباهات مي شود و لي يک مبتدي در هر بازي 50 بار اين اشتباهات را انجام مي دهد. اما از آنجايي که هميشه بارقه اميدي وجود دارد مزيتي براي بازيکنان در مقابله با اشتباهات فاحش وجود دارد. اگر هر بازيکني بتواند درصد اين قبيل اشتباهات خود را کاهش دهد خيلي سريع خواهد توانست 200 تا 300 امتياز به ريتينگ خود بيافزايد.

متاسفانه بيشتر شطرنج بازان فکر مي کنند اشتباهات فاحش اتفاقي هستند. آنها هر چيزي را مورد سرزنش قرار مي دهند. يک حريف سمج که بازي را واگذار نمي کند در حالي که مي بايست اينکار را مي کرد، هواي گرم سالن يا غذايي که قبل از انجام بازي خورده بودند. حقيقت اين است که اشتباهات فاحش شانسي نيستند. براي هر اشتباهي دليلي وجود دارد و درک دليل هر اشتباه نيمي از راه موفقيت در مواجهه با اشتباهات فاحش مي باشد.

خوشبختانه تمامي اشتباهات فاحش داراي دلايل مشترکي هستند. هدف اين مقاله طبقه بندي اشتباهات فاحش و توضيح چگونگي از بين بردن هر کدام از آنهاست

ادامه دارد ...

Post your reply: