Класификација шаховских отварања ECO

Sasa_Kostic
Sasa_Kostic
Apr 16, 2011, 8:53 AM |
2

 

ECO (The Encyclopaedia of Chess Openings-Енциклопедија шаховских отварања) је јединствени систем кодирања шаховских отварања усвојен од ФИДЕ.

Шаховски информатор је 1966. године категоризовао шаховска отварања и распоредио их у пет подручја (од "А" до "Е") а свака категорија је имала поткатегорије ("00" до "99").

A

А00 | A01 | А02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 | А11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | А17 | A18 |
A19 | A20 | A21 | A22 | A23 | A24 | A25 | A26 | A27 | A28 | A29 | A30 | A31 | A32 | A33 | A34 | A35 | A36 | A37 |
A38 | A39 | A40 | A41 | A42 | A43 | A44 | A45 | A46 | A47 | A48 | A49 | A50 | A51 | A52 | A53 | A54 | A55 | A56 |
A57 | A58 | A59 | A60 | A61 | A62 | A63 | A64 | A65 | A66 | A67 | A68 | A69 | A70 | A71 | A72 | A73 | A74 | A75 |
A76 | A77 | A78 | A79 | A80 | A81 | A82 | A83 | A84 | A85 | A86 | A87 | A88 | A89 | A90 | A91 | A92 | A93 | A94 |
A95 | A96 | A97A98 | A99 |

A00 Неправилна отварања
A01 Нимцовичево отварање
A02-A03 Бирдово отварање
A04-A09 Ретијево отварање
A10-A39 Енглеско отварање
A40 Неправилно отварања даминим пешаком
A41-A42 Модерна отварања
A43-A44 Стари Бенони
A45-A50 Индијска партија
A51-A52 Будимпештанска партија
A53-A55 Староиндијска партија
A56 Бенони
A57-A59 Бенков гамбит
A60-A79 Модерни Бенони
A80-A99 Холандска партија

B

B00 | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 |
B18 | B19 B20 | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | B30 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 |
| B36 B37 | B38 | B39 | B40 | B41 | B42 | B43 | B44 | B45 | B46 | B47 | B48 | B49 | B50 | B51 | B52 | B53 |
B54 | B55 | B56 | B57 B58 | B59 | B60 | B61 | B62 | B63 | B64 | B65 | B66 | B67 | B68 | B69 | B70 | B71 |
| B72 B73 | B74 | B75 | B76 | B77 | B78 | B79 | B80 | B81 | B82 | B83 | B84 | B85 | B86 | B87 | B88 | B89 |
B90 | B91 | B92 | B93 | B94 | B95 | B96 | B97 | B98 | B99 |

B01 Неправилно отварање краљевим пешаком  
B02-B05 Скандинавска одбрана  
B02-B05 Аљехинова одбрана  
B06 Робач отварање  
B07-B09 Пирцова одбрана  
B10-B19 Каро-Кан
B20-B99 Сицилијанска одбрана

C

C00 | C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 | C07 | C08 | C09 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 |
C18 | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 | C24 | C25 | C26 | C27 | C28 | C29 | C30 | C31 | C32 | C33 | C34 | C35 |
C36 | C37 | C38 | C39 | C40 | C41 | C42 | C43 | C44 | C45 | C46 | C47 | C48 | C49 | C50 | C51 | C52 | C53 |
C54 | C55 | C56 | C57 | C58 | C59 | C60 | C61 | C62 | C63 | C64 | C65 | C66 | C67 | C68 | C69 | C70 | C71 |
C72 | C73 | C74 | C75 | C76 | C77 | C78 | C79 | C80 | C81 | C82 | C83 | C84 | C85 | C86 | C87 | C88 | C89 |
C90 | C91 | C92 | C93 | C94 | C95 | C96 | C97 | C98 | C99 |

C00-C19 Фаранцуска одбрана
С20 Краљев пешак  
С21-С22 Централне партије
С23-С24 Ловчева отварања  
С25-С28 Бечка партија  
С29 Бечки гамбит  
С30 Краљев гамбит одбијен  
С31-С32 Фалкбиров против гамбит  
С33-С39 Краљев гамбит прихваћен  
С40 Неправилан краљев гамбит (Летонски гамбит)
С41 Филидорова одбрана
С42-С43 Петров  
С44 Краљеви скакачи/Понциани/Шкотска  
С45 Шкотска партија

С46 Три скакача  
С47-С49 Четирир скакача  
С50 Италијанска партија  
С51-С52 Евансов гамбит  
С53-С54 Гиуцо пиано  
С55-С59 Два скакача
С60-С99 Шпанска партија

D

D00 | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | 

E00-E09 Каталонско отварање
E10 Неправилна Индијска одбрана
E11 Бого-Индијска одбрана
E12-E19 Дамина Индијска одбрана
E20-E58 Нимцо-Индијска одбрана
E60-E99