Avopelien mestari Paul Morphy

Shakaali
Shakaali
Mar 14, 2010, 2:01 PM |
1

Taso: aloittelija.

Esitiedot: Kehitysetu ja avauksen perusperiaatteet ja siellä mainitut esitiedot sekä "Kuningasgambiitin perusidea".

 

Tämän kertaisessa peliesimerkissä tapaamme erään kaikkien aikojen kuuluisimmista shakinpelaajista Paul Morphyn.

 

Suljettu ja avoin keskusta

Karkeasti ottaen sanomme asemaa avoimeksi, jos laudalla on paljon avoimia tornilinjoja ja avoimia diagonaaleja läheteille ja suljetuksi jos tällaisia linjoja ja diagonaaleja ei puolestaan ole. Keskustaruutujen suuren strategisen merkityksen vuoksi aseman suljettu tai avoin luonne määräytyy käytännössä pitkälti keskustassa vallitsevasta sotilasasemasta. Alla on tyypillinen esimerkki avoimesta keskustasta.

 

Avoin keskusta

Seuraavassa kuviossa puolestaan on tyypiesimerkki suljetusta keskustasta.

Suljettu keskusta

Yleensä ottaen tornit ja lähetit viihtyvät luonnollisesti paremmin avoimessa asemassa kun taas ratsujen suhteellinen merkitys kasvaa suljetussa asemassa. Koska pitkän kantaman upseerien aktiivisuus on yleensä paljon suurempi avoimessa asemassa, johtaa tällainen asema yleensä vilkkaaseen sommittelupeliin kun taas suljetussa asemassa kärsivällinen joukkojen ryhmittely ja hienostuneet manööverit ovat yleensä tarpeellisia ennen hyökkäykseen ryhtymistä. Samasta syystä myös kehitysedun merkitys on suurin juuri avonaisessa asemassa. Tästä seuraa, että kehitysedun omaavan pelaajan kannattaa yleensä pyrkiä avaamaan asemaa kun taas kehityksessä jäljessä olevan kannattaa yrittää pitää asema mahdollisimman suljettuna.

On olemassa pari painavaa syytä, miksi aloittelevan pelaajan tulisi aluksi pyrkiä pelaamaan pääsääntöisesti avoimia asemia. Ensinnäkin näiden asemien taktisen luonteen takia pelaajan sommittelutaito kehittyy nopeammin avoimissa asemissa kuin suljetuissa. Shakkipelin voittaminen edellyttää lähes aina taktisten keinojen käyttöä jossain vaiheessa ja varsinkin aloittelijoiden pelit ratkeavat yleensä taktisiin virheisiin. Toisekseen avoin asema ei voi enää muuttua suljetuksi, sillä kun keskustasotilaat on kerran poistettu laudalta ei niitä enää saa takaisin, mutta suljettua asemaa voidaan vielä muuttaa avoimempaan suuntaan tarvittaessa vaikka uhrauksien avulla. Tämän takia ennen suljettujen asemien opiskelua on joka tapauksessa tärkeää hallita avoimien asemien lainalaisuudet.

Käytännössä keskustassa vallitseva sotilasasema on usein dynaaminen, millä tarkoitetaan sitä että se voi muuttua sekä suljettuun että avoimeen suuntaan. Alla olevassa kuviossa on tyypillinen esimerkki dynaamisesta keskustasta.

Dynaaminen keskusta

Tässä valkea voi sulkea keskustan pelaamalla d5 tai muuntaa keskustaa avoimempaan suuntaan pelaamalla dxe5. Täysin avoin keskusta voi syntyä esimerkiksi jos musta pelaa exd4 ja tämän jälkeen d5 vaihtaen oman d sotilaansa valkean e-sotilaaseen. Käytännössä keskustassa saattaa vallita kuvion kaltainen jännittynyt tilanne useiden siirtojen ajan, sillä yleensä pelaaja lähtee muuntamaan sitä vain kun hän saavuttaa tällä tavoin jotain etuja itselleen tai kun status quon säilyttäminen käy mahdottomaksi.

 

Paul Morphy

Paul Morphy vetäytyi shakkiareenoilta nuorena vain hiukan yli 20 vuotiaana. Tätä ennen hän kuitenkin osoitti olevansa amerikan mantereen paras pelaaja ja matkusti tämän jälkeen vuonna 1858 eurooppaan voittaen otteluissa kaikki häntä vastaan asettuneet mestarit. Viimeistään otteluvoitto Adolf Anderssenista luvuin 7-2 vahvisti Morphyn aseman maailman parhaana pelaajana vaikka virallista maailmanmestarin titteliä ei tuohon aikaan vielä tunnettukaan.

Morphy oli taktisesti erittäin vahva pelaaja muttei välttämättä tässä suhteessa kuitenkaan parempi kuin vaikkapa Anderssen. Nykyään ajatellaankin Morphyn paremmuuden hänen aikalaisiaan vastaan johtuvan siitä, että hän ymmärsi ensimmäisenä syvällisesti tiettyjä avoimien asemien strategisia lainalaisuuksia. Erityisesti Morphy oli sisäistänyt nopean kehityksen merkityksen ja hänen ei käytännössä koskaan nähdä syyllistyvän tarpeettomiin tempohäviöihin avauksessa. Tästä luonnollisesti seuraa, että Morphy yleensä pääsee aloittamaan hyökkäyksensä täysin kehitetyillä nappuloilla eikä hänen nähdä sortuvan aikakaudelle tyypillisiin huonosti valmisteltuihin hyökkäyksiin. Suljetuissa asemissa Morphy ei ollut yhtä vahva, mutta yleensä ottaen tuohon aikaan pelattiin enimmäkseen avopelejä ja suljettujen asemien oikeat käsittelytavat löydettiin vasta myöhempien mestareiden toimesta.

Morphy voi hyvinkin olla historian kuuluisista shakinpelaajista se, jonka pelien tutkimisesta on aloittelevalle pelaajalle eniten hyötyä. Hänen pelinsä näet ovat vielä nykyäänkin mallikelpoisia esimerkkejä avoimien asemien korrektista käsittelystä. Lisäksi hänen vastustajillaan ei monestikaan ole vastaavaa strategista ymmärrystä avoimista asemista ja he ovat muutenkin selvästi Morphya heikompia, minkä ansiosta Morphyn ideat tulevat mahdollisimman vakuuttavasti ja täydellisesti demonstroitua.

 

Peliesimerkki

 

 

 

Schulten J - Morphy Paul

0-1, 1.1.1857.

1. e4 e5 2. f4 exf4 3. ¥c4 ¤f6 Tämä on yhä tänäkin päivänä mustan kenties suosituin reaktio valkean lähettigambiittiin. 4. ¤c3

[4. e5 d5! On pelin Guila-kardinaali Pezzi yhteydestä tuttu jippo tempon voittmiseksi.]

4... ¥b4 Tyylilleen uskollisena Morphy valitsee mahdollisimman nopeaan kehitykseen tähtäävän jatkon. Kannattaa huomata, että mikäli musta kehittää tässä kohtaa kuningaslähettinsä, on se siirrettävä juuri b4:ään.

[4... c6 Taitaa olla nykyään yleisin jatko. Siirron pääasiallinen idea on sulkea valkean vahvan c4-lähetin diagonaali siirrolla d5.;

4... ¥e7? 5. e5! Nyt tämä siirto on ehdottoman hyvä, sillä lähetin sijainti e7:ssä estää mustaa käyttämästä standardivastausta d5. 5... ¤g8 Täten mustan on peräännyttävä ja valkea on voittanut tempon. (5... d5?? 6. exf6 dxc4 7. fxe7) 6. ¤f3 ¥h4 7. g3!? Valkean ei tietenkään ole pakko pelata näin, mutta tämä uhraus, joka avaa f-linjan ja sallii valkean linnoittaa vaikuttaa erittäin lupaavalta. (7. ¢f1) 7... fxg3 8. O-O gxh2 9. ¢h1! Valkean kannattaa todennäköisesti jättää h2-sotilas toistaiseksi henkiin, sillä se voi joissakin jatkoissa auttaa suojaamaan valkean kuningasta mustan upseerien uhkauksilta. Mustan asema on erittäin vaarallinen, sillä valkealla on selvä kehitysetu ja esimerkiksi valkean c4-lähetti ja f1-torni tähyilevät jo uhkaavasti f7:ään.;

4... ¥d6? On tietysti älytön siirto, sillä paitsi että lähetti estää mustan d-sotilaan siirrot pelaa valkea piakkoin d4, jonka jälkeen hän uhkaa jo voittaa upseerin siirrolla e5.;

4... ¥c5?! On myöskin hassun näköinen siirto, sillä lähetti ikään kuin kutsuu valkeaa muodostamaan ideaalisen sotilaskeskustan pelaamalla d4 tempovoitoin haluamassaan kohtaa. Tosin totuuden nimessä on myönnettävä, että lyhyen tietokoneavusteisen analyysituokion jälkeen tulin siihen tulokseen, ettei valkean ole niinkään helppo saavuttaa etua tätä siirtoa vastaan. Silti Bb4 vaikuttaa luontevammalta valinnalta.]

5. e5 Lukijan tulisi jo kyetä arvaamaan mustan seuraava siirto!

[5. ¤f3 O-O (5... ¤xe4? Ei toimi vielä. 6. £e2! O-O 7. £xe4 ¥xc3 8. dxc3 ¦e8 9. ¤e5 £f6 10. ¥xf4 d6 11. O-O Ja musta kenties saa upseerinsa takaisin, mutta valkealle pitäisi jäädä etua aktiivisempien upseeriensa takia. Erityisesti mustalle aiheuttaa jälleen päänvaivaa f7-pisteen heikkous avoimella f-linjalla.) 6. O-O ¤xe4! Tämä on myöskin tyypillinen taktiikka varsinkin symmetrisissä kuningassotilasavauksissa. Siirto johtaa vaihtoihin, mutta tässä nimenomaisessa asemassa sen pääasiallinen idea on sallia d5-läpimurto ja näin varmistaa ettei valkea saavuta ylivoimaa keskustassa. 7. ¤xe4 d5 Tämäm kaksoishyökkäyksen ansiosta musta voittaa upseerin takaisin.]

5... d5! 6. exf6? Jos valkea päättää lyödä f6:een kannattaisi hänen luultavasti ensin shakata lähetillä b5:stä, sillä pelijatkossa mustan sotilas tulee ikävästi c4:ään häiritsemään valkean D-sivustan kehitystä.

[6. ¥b5 Tämä saattaisi olla valkean paras siirto tässä asemassa. 6... c6 7. exf6 cxb5 8. fxg7 ¦g8 9. £e2 Verrattuna pelijatkoon, mustan sotilas on c4:n sijasta b5:ssä, missä se on ensinnäkin heikompi ja toisekseen ei häiritse samalla tavalla valkean D-sivustan kehitystä. Valkea voi nyt itse asiassa halutessaan pakottavasti voittaa b5-sotilaan. 9... ¥e6 10. £xb5 (10. ¤f3!? Ryöstäessään b5-sotilaan valkea jää samalla kehityksessä jälkeen, joten kehityksen jatkaminen voisi olla varteenotettava vaihtoehto semminkin kuin ei ole varmaa haluaako musta tuhlata tempoa b5-sotilaan puolustamiseen ainakaan ihan vielä.) 10... ¤c6 11. £xb7 ¦c8 Vaikka valkea avasikin pelin gambiitilla on hänellä tässä vaiheessa jo pari sotilasta enemmän, mutta mustalla on korvauksena selvä kehitysetu, joten peli jatkuu monimutkaisena. Tuleva maailmanmestari Karpov antoin nuoruudessaan näytteen tämän aseman käsittelystä mustilla. 12. ¤f3 ¦xg7 13. O-O ¥h3 14. ¦e1 ¢f8 15. ¦e2 ¥g4 16. ¦f2 ¥c5 17. d4 ¤xd4 18. ¤xd4 ¥xd4 19. ¥xf4 ¥xf2 20. ¢xf2 ¦g6 21. ¢g1 d4 22. ¦f1 £d7 23. £b4 ¢g8 24. ¤e4 £d5 25. £e7 £e6 26. £b7 ¥e2 27. ¦e1 ¦xc2 28. ¤g5 £f5 0-1, Castro Oscar H (COL) - Karpov Anatoly (RUS), Ch World (juniors), 1969;

6. ¥b3 ¤e4 7. ¤f3 Valkealla on myös muutamia enemmän tai vähemmän järkeviä vaihtoehtoja: (7. ¤xd5? £h4!; 7. ¥xd5? £h4!; 7. £h5!? ¥xc3 (7... O-O!? 8. ¤xd5 ¤c6 Valkean on oltava varovainen mustan kehitysedun kanssa. 9. ¤f3 (9. c3? ¤xe5!! On tietokoneen mukaan mustan voittoasema. Ihmissilminkin on helppo todeta, että e-linjan aukeaminen valkean kuningasta kohti ja iso kehitysetu antavat mustalle mainion kompensaation uhratusta upseerista.); 7... c6? 8. ¤xe4 dxe4?? (8... g6) 9. £xf7#) 8. dxc3 On yksinkertainen pelitapa mustalle. Vahva e4-ratsu keskustassa taannee hänelle hyvän pelin.) 7... c6 Musta saavuttaa hyvän pelin yksinkertaisesti tukien d-sotilaansa.]

6... dxc4 7. fxg7 ¦g8 8. £e2 ¥e6 9. a3? Tämä siirto ei varsinaisesti auta valkean asiaa, sillä se vain ajaa mustan lähetin g1-a7-diagonaalille, missä se sijaitsee tässä asemassa erinomaisesti muunmuassa estäen valkean lyhyen linnoituksen.

[9. ¤f3]

9... ¥c5

[9... ¥xc3? 10. dxc3 Olisi valkean mieleen, sillä nyt hän onnistuu kehittämään ongelmallisen c1-lähettinsä ja voi tarvittaessa vaikka linnottautua pitkästi.]

10. ¤f3 ¤c6 11. ¤e4? Mustalla on jo etua, mutta valkean tulisi yrittää minimoida tämä etu tuomalla Daamisivustan upseerit mukaan peliin.

[11. d3 ¤d4 12. ¤xd4 £h4 Lienee pelijatkoa parempi valkealle.;

11. ¦f1!? Varautuen ennalta Daamishakkiin h4:stä vaikuttaisi olevan tietokoneohjelmien suosikki.]

11... ¤d4! Musta mielellään vaihtaa f3-ratsun, sillä se on valkean harvoja kehitettyjä upseereita ja sen vaihtaminen korostaa mustan kehitysedun merkitystä.

[11... ¥b6 12. ¤eg5 Valkea mielellään vaihtaisi mustan e6-lähetin, sillä tämä puolestaan heikentäisi mustan c4-sotilasta, joka tällä hetkellä häiritsee valkean kuningatarsivustan kehitystä.]

12. ¤xd4

[12. £d1 ¥g4!? (12... ¥b6 On myös tietysti ihan mukava mustalle, sillä verrattuna jatkoon 11... Bb6 hän on voittanut taas yhden tempon valkean Daamin peräännyttyä alkuasemiin.) 13. ¤xc5 ¥xf3 14. gxf3 £h4 15. ¢f1 £h3 16. ¢f2 ¦xg7 Mustan hyökkäys vaikuttaa liian vahvalta. Vaikka valkealla nimellisesti onkin upseerin ylivoima, niin hänen kuningatartorni ja -lähetti ovat vielä alkuasemissa ja mustan hyökkäysnapeilla on todellisuudessa ylivoima valkean puolustajiin nähden.]

12... ¥xd4 13. c3 £h4 14. ¢f1 ¥b6 15. d4 cxd3! Mustalla on kehitysetu, joten hän haluaa luonnollisesti avata asemaa.

[Jatkossa 15... O-O-O 16. £f2 valkean asema pysyisi paremmin koossa.]

16. £xd3 ¦d8 17. £e2 ¦d1! Valkea luovutti Daaminhäviön edessä.

[17... ¥c4?? 18. ¤f6#]

Jatko voisi olla: 18. £xd1 ¥c4 19. £e2 ¥xe2 20. ¢xe2 ¦xg7 Mustan pientä materiaalietua vastaan valkea ehkä voisi vielä yrittää taistella, mutta kun suuri osa valkean armeijaa on edelleen lähtöasemissa ja mustalla on lisäksi hyökkäys valkean kuningasta vastaan on asema toivoton. [0-1]