Guila-kardinaali Pezzi

Shakaali
Shakaali
Mar 3, 2010, 9:52 AM |
0

Taso: aloittelija.

Esitiedot: "Kehitysetu ja avauksen perusperiaatteet" sekä siellä mainitut esitiedot.

 

Törmäsin jokin aika sitten eräässä shakkikirjassa kommentoimattomaan peliin vuodelta 1875, jossa vastakkain ovat Guila ja kardinaali Pezzi. Valitettavasti en tiedä pelaajista sen enempää. Mustilla pelaavan kardinaali Pezzin hyökkäys tässä pelissä on kuitenkin sen verran hieno ja opettavainen esimerkki kehitysedun hyödyntämisestä avoimessa asemassa, että päätin analysoida pelin.

 

Tyypillinen resurssi

 

Tarkastellaan seuraavaa asemaa. Valkea on jurri pelannut 6. e4-e5 ideana ajaa ratsu vähemmän aktiiviselle ruudulle. On mustan siirtovuoro ja hänen on päätettävä, mitä tehdä valkean uhkaukselle voittaa ratsu siirrolla 7. exf6. Lukijan tulisi pohtia kahta kysymystä. Ensiksikin, mitä vaihtoehtoja mustalle on tarjolla? Kun mahdolliset kandidaattisiirrot on selvillä tulee vielä yrittää valita niistä paras. Vastaukset seuraavat kuvion jälkeen.

 

 

 

Ensinnäkin ratsu on mahdollista siirtää pois uhan alta neljällä eri tavalla: Ng8, Nh5, Ng4 ja Ne4. Uhatun nappulan siirtämisen lisäksi voi toisinaan olla tarjolla muitakin mahdollisuuksia, jotka shakinpelaajan tulee myös opetella huomioimaan. Tässä on tarjolla valkean e5-sotilaan kiinnittäminen siirrolla Qe7 sekä vastahyökkäys c4 lähettiä vastaan siirrolla d5. Tämän lisäksi mainittakoon vielä siirto 0-0 ideana uhrata ratsu kehityksen nopeuttamiseksi. Olemme näin löytäneet 7 kandidaattisiirtoa mustalle. Kokenut pelaaja osaa tosin epäilemättä nopeasti (muutamassa sekunnissa) karsia joukon paljon pienemmäksi. Koska tämä teksti on kuitenkin suunnattu aloittelijalle, tarkastellaan seuraavaksi jokaista vaihtoehtoa erikseen.

 

 

 

Siirto 7... 0-0 ei ehkä ole ihan niin typerä kuin voisi ensinäkemältä ajatella. Jatkossa 7... 0-0 8. exf6 Re8+ 9. Be2 Qxf6 10. 0-0 musta on saanut kaksi sotilasta uhraamastaan ratsusta, mikä ei ole tarpeeksi. On siis kysyttävä, onko mustalla joitakin muita etuja, jotka voisivat kompensoida materiaalitappion. Mustalla ei ainakaan tällä hetkellä ole mainittavampaa kehitysetua. Valkealla saattaa tosin olla tiettyjä vaikeuksia kehittää kuningatarsivustaansa, mutta luultavasti tämä ei kuitenkaan tarjoa täyttä kompensaatiota hävitystä materiaalista. Alustavan tarkastelun perusteella vaikuttaa siis siltä, ettei siirto 7... 0-0 ole täysin tyydyttävä.  Se voi silti olla parempi kuin ratsun nöyryyttävä perääntyminen alkuasemiin 7... Ng8?. Ylipäänsä mustan tulee harkita siirtoa 7... Ng8 vain, jos mikään muu vaihtoehto ei toimi. Myöskin siirot 7... Nh5 ja 7... Ng4 voidaan hylätä nopeasti. Siirtoon 7... Nh5 valkea voi vastata yksinkertaisesti 8. cxd4 (kaksoishyökkäys 8. Ng5!? tosin saattaa olla vielä vahvempi), jonka jälkeen valkealla on selvä etu keskustansa ja ennenkaikkea passiivisesti laidassa sijaitsevan mustan ratsun takia. Vastaavasti myös jatkossa 7... Ng4 8. cxd4 Bb4+ 9. Nc3 valkea uhkaa pelata 10. h3 ajaen mustan ratsun h6:een. Koska musta ei oikein voi estää tätä, joutuisi ratsu tässäkin jatkossa liian passiiviseksi.

Ratsun siirroista kiinnostavin on 7... Ne4, sillä se asettaa ratsun aktiiviselle keskustaruudulle. Ratsu ei kuitenkaan ole riittävästi tuettu tässä ruudussa ja valkea voikin välittömästi ahdistella sitä pelaamalla 8. Bd5!. Mustalle ei tämän jälkeen ole tarjolla ongelmatonta tapaa pelastaa ratsu. Jos hän pelaa 8... f5, niin hänellä tulee jatkossa olemaan suuria vaikeuksia viedä kehityksensä päätökseen, sillä Bd5 estää lyhyen linnoituksen ja sotilas e5 myös vaikeuttaa mustan kehitystä. Niinpä musta kenties mieluumin uhraakin ratsunsa kolmea sotilasta vastaan jatkossa 8... Nxf2!? 9. Kxf2 dxc3+ 10. Kf1 cxb2 11. Bxb2. Kolme sotilasta on muodollisesti riittävä materiaalinen korvaus ratsusta, mutta tietysti tilanne pitää joka aseman osalta arvioida erikseen. Tässä varhaisessa keskipeliasemassa valkean aktiivisten upseerien tarjoamat hyökkäysmahdollisuudet luultavasti painavat enemmän vaakakupissa kuin mustan ylimääräiset sotilaat.

Jos musta puolestaan kiinnittää e-sotilaan siirrolla 7... Qe7, voi valkea purkaa kiinnityksen linnoittamalla 8. 0-0!? (tietysti valkealla on myös varalla vaihtoehto 8. cxd4, mikä ei voi olla huono). Jos musta tämän jälkeen siirtää ratsuaan, niin valkean tilanne lienee vielä parempi kuin edellä analysoiduissa jatkoissa, sillä valkean pelaama linnoitus vaikuttaa hyödyllisemmältä siirrolta kuin mustan Qe7. Siirto 8... d5? puolestaan ei enää tule lainkaan kyseeseen, sillä jatkossa 9. exf6 mustan Daami on uhattuna. Niinpä mustan lienee yritettävä 8... Nxe5, mutta e-linjan avaaminen kohti mustan Daamia ja linnottautumatonta kuningasta vaikuttaa vaaralliselta: esimerkiksi 9. Nxe5 Qxe5 10. Re1 (kiinnitys) Ne4(mustan on asetettava tämä ratsu kiinnitykseen) 11. b4!? Bd6 12. f4 (torjuu uhan Qxh2+) Qe7 13. Nd2 f5 14. Nxe4 fxe4 15. Qxd4 valkean ilmeisin eduin. 

Täten jäljelle jää 7... d5!, mikä on mustan selvästi paras siirto. Verrattuna ratsun siirtoihin tällä vastahyökkäyksellä on muun muassa se etu puolellaan, että se on kehityssiirto. Vastaisku d5 on itse asiassa tyypillinen resurssi mustalle silloin kun valkea on pelannut Bc4 ja uhkaa mustan f6-ratsua siirrolla e4-e5. Sama siirto tavataan esimerkiksi Skotlantilaisessa gambiitissa 1.e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Bc4 Nf6 5. e5 d5! ja Kuningasgambiitissa 1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Bc4 Nf6 4. e5 d5!. Pelaajan, joka puolustaa symmetrisiä kuningassotilasavauksia (1. e4 e5 alkuiset avaukset) onkin täysin välttämätöntä tuntea tämä idea. Yleensä ottaen valkealla on d5 vastaiskun jälkeen tarjolla vastaukset exf6 sekä c4 lähetin siirtäminen (ohestalyönti exd6 on harvemmin hyvä, sillä musta voi yleensä vastata kehityssiirrolla Bxd6 tai Qxd6.

Tässä nimenomaisessa asemassa valkean lienee viisainta siirtää lähettiä: 8. Bb5 Ne4 (nyt ratsu on paljon tukevammin tässä ruudussa) ja syödä d4-sotilas 9. cxd4, jonka jälkeen asema lienee aika tasainen Musta on voittanut tempon, mutta valkealla on tukeva keskusta eikä hänellä pitäisi olla vaikeuksia viimeistellä kehitystään. Sen sijaan 8. exf6? cxd4 vaikuttaa vähemmän hyvältä esimerkiksi sen takia, että mustan Daami puolustaa d4-sotilaan ja valkealla tulee olemaan huomattavia vaikeuksia voittaa sotilaansa takaisin. Hän voi tosin väliaikaisesti voittaa sotilaan takaisin pelaamalla 9. fxg7 Rg8, mutta g7 sotilas on hyvin heikko ja musta luultavasti saa  kyseisen sotilaan syötyä ennemmin tai myöhemmin.

 

Peli

 

 

 

1. e4                e5   
 2. Nf3              Nc6  

Tämä on erittäin yleinen teoria-asema, jossa valkealle on tarjolla useita mahdollisia jatkosiirtoja. Eräs järkevä jatkoidea on kehittää kuningaslähetti peliin, samalla valmistellen lyhyttä tornitusta. Kuningaslähetillä on tässä asemassa kaksi järkevää sijoituspaikkaa: c4 ja b5. Siirto 3. Bd3? on vähemmän hyvä kahdesta syystä: ensinnäkin lähetti sijaitsee jokseenkin passiivisesti tässä ruudussa, sillä valkean oma e4 sotilas rajoittaa merkittävästi sen näkymiä, ja toisekseen lähetti myös estää d2-sotilaan siirrot, mikä sekä vaikeuttaa kuningatarlähetin luonnollista kehitystä että estää tätä sotilasta osallistumasta taisteluun keskustasta. Siirto 3. Be2?! ei ole ihan yhtä huono, muttei sitä siltikään suositella voi. Valkealla on avausvaiheessa peliä pieni teoreettinen etu siirron etumatkansa takia, mutta tämän edun hyödyntämiseksi hänen on pyrittävä alusta lähtien pelaamaan aktiivisesti ja asetettava painetta mustan asemaan. Lähetti on paljon aktiivisempi vaikkapa ruudussa c4 kuin ruudussa e2 ja tämän takia siirto 3. Be2?! on aivan liian passiivinen valkeilla pelattavaksi. Mustan heikoin piste siirron 2 jälkeen (ja yleensäkin alkuasemassa) on f7 ja siirto 3. Bc4 kohdistuu tätä pistettä vastaan sijoittamalla lähetin agressiivisesti a2-g8 diagonaalille ja mustan täytyy olla tämän heikkouden kanssa erittäin tarkkana. Historiallisesti valkean suosituin siirto oli pitkään juuri 3. Bc4 ja siirto 3. Bb5 tuli suosituksi vasta 1800 ja 1900-lukujen taitteessa kun mustan onnistui neutralisoida valkean kaikkein agressiivisimmat yritykset siirron 3. Bc4 jälkeen.

3. Bc4             Bc5    

Pelisiirto johtaa yleensä joko Italialaiseen avaukseen tai valkean pelatessa 4. b4 Evansin gambiittiin. Musta voi myös pelata 3... Nf6, mutta silloin on syytä osata reagoida oikein valkean siirtoon 4. Ng5!?, mikä välittömästi laittaa painetta mustan f7-heikkouteen. Joskus näkee varsinkin aloittelevien pelaajien pelkäävän f7-pistettä niin paljon, että he pelaavat 3... h6?!, mutta tämä tempohäviö on tässä asemassa täysin tarpeeton varotoimenpide. Musta voisi kehittää kuningaslähetin myös varovaisemmin ruutuun e7. Kokemus on kuitenkin osoittanut, ettei mustalla pitäisi olla hätää aktiivisemman siirron 3... Bc5 jälkeenkään, minkä takia siirtoa 3... Be7 pelataan harvoin. 

 4. c3                        

Vaikkakaan tämä siirto ei suoranaisesti edistä valkean upseerien kehitystä, on siirron takana erittäin luonnollinen idea pelata d4 ja mikäli musta tämän jälkeen lyö d4:ään voi valkea lyödä takaisin sotilaalla muodostaen ideaalisen sotilaskeskustan. Mikäli valkea jatkaa pelaamalla d4 voittaa hän sitä paitsi häviämänsä tempon takaisin, sillä tämän jälkeen mustan on siirrettävä c5-lähettiä.

4...                   Nf6   

Mustan ei tarvitse nyt pelätä jatkoa 5. Ng5? 0-0!. Valkea voi halutessaan syödä f7:ään saaden sotilaan ja tornin lähetistään ja ratsustaan, mutta yleensäottaen kaksi kevyttä upseeria ovat arvokkaampia kuin torni ja sotilas elleivät sitten aivan erityiset asemalliset tekijät muuta edellytä. Täten siirto 5. Ng5? olisi valkealta pelkkää ajanhaaskausta. Valkean agressiivisin jatko lienee pelisiirto 5. d4, jonka jälkeen mustan on pelattava erittäin tarkasti, mutta nykykäsityksen mukaan musta saa hyvän pelin. Toinen agressiivinen yritys on sotilaanuhraus 5. 0-0, mutta mustan pitäisi teorian mukaan saada hyvä peli ottamalla uhraus vastaan 5... Nxe4 6. d4 d5!. Tämän takia nykyään yleisin jatko valkealle tässä lienee hiljaiseen asemapeliin tähtäävä 5. d3.

 5. d4                exd4  

Nyt valkealle on pelisiirron 6. e5 (ideana ajaa ratsu vähemmän aktiiviselle ruudulle) ohella tarjolla erittäin looginen takaisinlyönti 6. cxd4, joka samalla muodostaa ideaalisen sotilaskeskustan. Mustan on yritettävä nopeasti hyökätä tätä keskustaa vastaan ennenkuin valkea kerkeää kunnolla tukea sen. Niinpä 6... Bb4+! (siirron 6... Bb6 jälkeen valkea voi esimerkiksi pelata 7. Nc3!? eikä mustan ole enää niinkään helppo hyökätä valkean keskustaa vastaan) 7. Bd2 (7. Nc3!? on kunnianhimoisempi siirto, joka monesti johtaa sellaisiin komplikaatioihin, ettei niitä tämän artikkelin puitteissa ole mahdollista käsitellä) Bxd2 8. Nxd2 d5! tasaisin pelein. Siirto 8... d5! iskien välittömästi valkean keskustaa vastaan on tärkeä. Rutiininomainen kehityssiirto 8... 0-0 luultavasti antaisi valkealle pienen edun paremman keskustakontrollin takia esimerkiksi jatkossa 9. d5 Ne7 10. Qb3.

 6. e5                d5!    
 7. exf6?                     

Tämän jälkeen musta ensinnäkin voittaa sotilaan. Lisäksi ratsun vaihto lähettiin on tässä mustalle edullista, sillä tämän jälkeen mustalle jää niin kutsuttu lähettiparin etu. Vaikka näet lähetti ja ratsu ovatkin lähes tasavahvoja, niin useimmassa tapauksissa lähettipari (kaksi erivärisillä ruuduilla liikkuvaa lähettiä) on hiukan vahvempi kuin kaksi ratsua tai ratsu ja lähetti yhdistelmä. Tämä johtuu siitä yksinäisen lähetin heikkoudesta, että se on rajoitettu vain toisen värisiin ruutuihin. Lähettiparilla ei kuitenkaan tätä heikkoutta ole. Lisäksi keskustassa tapahtuvien vaihtojen takia laudalle on syntymässä varsin avoin asema, joissa läheteille on tarjolla paljon avoimia diagonaaleja. Tällaisessa avoimessa asemassa yksinäinen lähettikin saattaa olla ratsua vahvempi nappula. Paremmalta idealta valkealle vaikuttaa 7. Bb5 Ne4 8. cxd4 Bb4+ (8... Bb6!?) 9. Nd2 (tai 9... Bd2), jolloin asema on varsin tasainen.

7... dxc4                  

Tässä ei ole niinkään varmaa kannattaako valkean tehdä seuraavaa Daamishakkausta, sillä mustan kehittää mielellään lähettinsä e6:een valmistellen samalla pitkää tornitusta kun taas valkean Daami ei välttämättä ole hyvin e2:ssa. Ei tosin ole ihan selvää, miten valkean tulisi siirtojen 8. fxg7 Rg8 jälkeen jatkaa. Harkinnan arvoisia ovat 9. 0-0, 9. cxd4 sekä 9. Bg5 Be7; 9. Bg5 Qf6 sen sijaan tuskin edistää valkean peliä.

8. Qe2+            Be6   
 9. fxg7             Rg8   
10. cxd4                      

10. Ng5 Qd5! (valkea siirtää samaa nappulaa toistamiseen avauksessa ja musta vastaa kehittämällä Daaminsa aktiivisesti d5:een) 11. Ne4 (11. Nxh7 0-0-0! 12. Nf6 Qxg2) 0-0-0 (taaskaan mustan ei tarvitse pelätä ratsuhaarukkaa 12. Nf6 Qxg2) 12. Bg5 Be7 on myös hyvä mustalle.

10...                   Nxd4   
11. Nxd4            Bxd4   
12. Qh5?                       

Mustalla oli jo selvä etu, mutta tämän tempohäviön jälkeen mustalla lienee voittoasema. Valkean pitäisi yrittää kehittää.

12...                 Qf6     
13. 0-0                        

13. Qb5+? c6 14. Qxb7 Qxf2+ 15. Kd1 Bg4X.

13...                  Rxg7   

Mustan torni sijaitsee erinomaisesti puoliavoimella g-linjalla, jota pitkin se tähyilee uhkaavasti valkean kuningasasemaa. Vaikka mustan asema vaikuttaakin voittoa enteilevältä, olisi kaikki helppo pilata yhdellä varomattomalla siirrolla esimerkiksi 13... Bxb2? 14. Qb5+! Bd7 15. Re1+ Kd8 16. Qxb2.

14. Qb5+            c6!     

Tässä myös 14... Bd7 ideana Bc6 vaikuttaa erittäin vahvalta, mutta pelisiirto johtaa kauniimpaan lopetukseen.

15. Qxb7           Rxg2+!!

Pakottaa matin.

16. Kxg2                     

Valkea voisi yrittää torjua tarjotun tornin uhrauksen pelaamalla 16. Kh1, mutta musta pakottaa tarjoamalla uudestaan 16... Rxh2+! 17. Kxh2 (17. Kg1 Bxf2+ 18. Kxh2 Qh4+ 19. Kg2 Qg3+ 20. Kh1 Bd5X) Qh4+ 18. Kg2 Qh3+ 19. Kg1 Qg3+ 20. Kh1 Bd5+ 21. f3 Bxf3+! 22. Rxf3 Qg1X.

16...                Qg6+   
17. Kh1                       

17. Kf3 Qg4X (!).

17...                 Bd5+   
18. f3               Bxf3+  
19. Rxf3            Qg1X