آقای انجمنی ، توهین نکنید

Shoori_jezeh
Shoori_jezeh
Sep 7, 2010, 10:02 PM |
1

دوستان عزیز و فهیم تیم ایران

لطفا در صورتی که تمایل به بسته شدن اکانت فردی (که به نوعی مزاحم استفاده بهینه شما از امکانات این سایت میشود) دارید، مراتب شکایت خودتون رو برای مدیران سایت (نه مدیران تیم ایران) ارسال کنید، در صورتی که شاکیان به حد نصاب برسند، اکانت فرد مورد نظر بسته خواهد شد

در ضمن در کمال احترام به همه دوستانی که طاقت خودشون رو در مواجه با یاوه گویی ها از دست دادند و ابراز نظر فرمودند، باید عرض کنم که همه بهتر میدانیم که جواب ابلهان خاموشی است و سکوت، دندانشکن ترین پاسخ به افراد احمق است

از حضور در تیم ایران و این سایت لذت ببرید

موفق و موید باشید

این ها سخنانی بود که آقای انجمنی در باره ی من نوشتند 

آقای انجمنی این نوع طرز صحبت کردن در شأن مدیر تیم ایران نیست . لطفا با این ادبیات نام ایران را خشه دار نکنید . من یک بار پرسیدم که دلیل اخراج من از تیم ایران چی بوده اما جوابی از سوی شما تا داه نشد تا اینکه با مطالب فوق به بنده توهین کردید . آیا سؤال من واضح نبود یا پاسخی برای آن ندارید ؟

می گویید سکوت ،دندان شکن ترین پاسخ برای افراد احمق است . اگر  چنین است چرا فحش می دهید . توهین می کنید بعد می گویید سکوت ....    . آقای سپهری می گویند برای این که لحن آقای کنعان بی ادبانه بود ، ایشان را اخراج کرده اند . به نظر شما این لحن گفتار شما تند تر است یا لحن آقای کنعان

آقای انجمنی ، با بستن اکانت یک نفر ، چی را می خواهید ثابت کنید ؟

دو نفر را بی دلیل اخراج کرده اید و این دو نفر هم حق دارند از خودشان دفاع کنند . شما به جای اینکه پاسخی برای سؤالات ما داشته باشید فحش می دهید و می کوشید تا اکانتمان را حذف کنید

که چی بشود ؟ می خواهید قدرتت را نشان بدهی ؟

شما به جای این کار ها پاسخی برای اینکه چرا ما دو نفر را اخراج کرده ای پیدا کن

با تشکر از همه ی دوستانی که این مطلب را تا پایان خواندند