شیدا

The_final_move
The_final_move
Jul 15, 2012, 3:19 AM |
3

_ روسري اش رو باز كرد، چه تعارض وحشيانه اي بود بين مدل موي غربي و روسري سنتي تركمني اش.

هميشه سنت را به ((cent)) ي فروخته ايم ...

 

    _ به چهار راه تو نزديک شدم صدايی گفت: (( ايست ))

                                       قلبم ايستاد.

 

_  عشق، اول، هنره بعد، صنعت!

 

  _ بعضی ها، مث ستاره زیبان، اما ثابت و بدون پیشرفت!

 

  _ کاش مرگ هم یک تجربه بود!

 

  _ سلولهای قلب مث خونه های سیاه و سفید شطرنج می مونن!

 

  _ خدا را پاک بخوانیم تا ناب اجابت شویم!

 

_ بدون قلب می شه زندگی کرد اما بدون تپش، هرگز!

 

 _ بعضی ها،  قلبشون المثنی داره!

 

_ مرد، اُبهت زن رو تکمیل می کنه، زن، زیبایی مرد رو!

 

_ سیگار، دودکش خونه زمستونی عقله!

 

_ بعضی ها زنگ قلب رو می زنن و فرار می کنن!

 

 _ درک مشترک از درد مشترک زیباتره!

 

 _ شیدای واقعی هرگز رسوا نمی شه!

 

_ بعضی ها، استعداد احساس ندارن!

 

_ دل آدما پُر از اشکه!

 

_ به فکر تسحیر دیگران باشیم نه تسخیر اونها!

 

_ قلب، قالب عقله!

  _ بعضی ها شیدا نیستن، شیادن!

 

_قلب، دائما به عقل چشمک می زنه!

 

   _آدمای سخت، سخت گریه می کنن!

 

_همه آدما، زائیده هوس اند و متولد عشق!

 

   _اندیشه، آرایش صورته!

 

_ چهره، خدادادیه، اما زیبایی، اکتسابیه!

 

   _ زندگی رو باور کنیم تا بارور شود!

 

_ سیگار، بیگاری روحه!

 

_انصراف از زندگی، اعتراف به مرگه!

 

_ با خدا فریاد کنیم، نه نجوا!

 

_ تابوت، بُرجیه به ارتفاع مرگ!

 

_ تلاش، آرزوها رو مومیایی می کنه!

 

_پدر یعنی پِیِ درد!

 

 _مادر یعنی ماه دَر (در ماه)!

_قلب فراموشکارتر از حافظه س!

 

_بعضی ها، اعتصاب اندیشه دارن!

 

_زندگی از نگاه مُردگان فقط یه کاریکاتوره!

 

 نویسنده: استاد ارجمند، رجبعلی محبی

http://mahsool.persianblog.ir/