بزرگ شده با نذری...غرق شده در اندونزی..یا زندانی در استرا

Turbolance
Turbolance
Nov 15, 2013, 4:09 AM |
16

1- اینطور بزرگ میشویم!
2- و توسط این زرسالاران و نفت خواران بی چهره:3- تبدیل به این فراریان "گم شده درخود" از وطن می شویم:
4- مرد ایرانی در جاکارتا منتظرِ "یا غرق شدن یا رسیدن به جزیرۀ کریسمس استرالیا" به گزارشگر بی ی سی فارسی می گوید:
"کار و درآمد و ماشین و خانه داشتم و در آسایش لازم بودم در ایران اما دریغ از یک لقمه "آرامش" که نداشتم. و اینک در راه غربتم برای یافتن "امنیت روانی". هیهات!


و این چهره واقعی اندیشه های رفته ...

از"دلقک ایرانی"با اندکی تغیر