..مینیمالها و حکایات کاربردی

..مینیمالها و حکایات کاربردی

VRohAm
VRohAm
Dec 12, 2015, 7:14 AM |
68

مطالبی برای تفکر و پیشرفت تمام انسانهای آزاده

 

* * * * *

 

..من همیشه به تصمیم اول احترام میزارم

چون تصمیمی که اول به ذهن میرسه..از جان آدمی برخواسته

..تصمیم دوم از عقل

..تصمیم سوم از ترس

.

 

از کتاب "قیدار"..امیرخانی


 * * * * *


..یه نفس عمیق بکش

.

.

..ﺗو فقط یکروز بد داشتی

...نه یه زندگی بد


 * * * * *

 

 

ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺳﻪ ﺷﯿﺮﯼ ﺟﻠﻮ ﺳﻮﺭﺍﺧﯽ می گذاشت.. 

 ﻣﺎﺭﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ آمد..

ﺷﯿﺮ را ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ ﻭ سکه ﺍﯼ ﺩﺭ ﺁﻥ می انداخت

ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ..ﺑﻪ ﭘﺴﺮﺵ ﮔﻔﺖ:ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﮑﻨﺪ..

ﭘﺴﺮ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﮑﻪها را برﺩﺍﺭﺩ..ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﺭ را ﮐﺮﺩ..

 ﻭﻟﯽ ﻣﺎﺭ ﺯﺧﻤﯽ ﺷﺪ..

ﻭ ﭘﺴﺮ را نیش ﺯﺩ ﻭ پسر ﻣﺮﺩ..

ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﯽ ﭘﻮﻝ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺳﻢ ﻗﺪﯾﻢ، ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮐﺎﺳه ﺷﯿﺮﯼ ﺟﻠﻮ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﮔﺬﺍﺷت..

 ﻣﺎﺭ ﺷﯿﺮ را ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺳﮑﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺩﯾﮕر ﺑﺮﺍیم ﺷﯿﺮ ﻧﯿﺎور، چون 

نه ﺗﻮ ﻣﺮﮒ ﭘﺴﺮﺕ را فراموش می کنی..

ﻭ ﻧﻪ ﻣﻦ ﺩﻡ ﺑﺮﯾﺪﻩ م را..

 

 ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻝ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺯﺧﻢ ﮐﻬﻨﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﻮﺩ..


 

 * * * * *


ﺩﻟﺘﺎﻥ ﻋﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺯﺧﻤﯽ

 

..ادامه ی مطالب..توی کامنتها

 

...پیشرفتتونو ببینم


..خوشحال میشم مطلبی کلیدی یا جذاب و خواندنی دارید..برای مطالعه عزیزان کامنت بزارید