dollar.....دلار

ali__master
ali__master
Sep 4, 2013, 9:20 AM |
6

بسم الله الرحمن الرحیم

شاید خیلی ها بدونن .این مطلب برای اوناییه که نمیدونن

حادثه یازده سپتامر... به وقوع پیوستن پیش بینی نوستراداموس و یا اجرای برنامه ریزی از پیش تعیین شده

در یکی از پیشگویی های نوستراداموس (جادوگر و کابالست فرانسوی قرن هفده ام) آمده است:

On the 11day of the 9month

Two metal birds will crash into two tall statues

In the new city

And the world will end soon after

در روز 11 از ماه 9

دو پرنده آهنین با دو برج برخورد می کنند

در شهر جدید

و پس از آن جهان بزودی پایان خواهد گرفت


شما چه فکر می کنید؟آیا واقعا نوستراداموس آینده را دیده بود؟یا اینکه دنباله های کابالیست او، آنچه را که اربابانشان قرنها قبل برنامه ریزی کرده بودند در آن روز خاص اجرا کردند؟

استفادهازتکنیک  ORIGAMI:

.(1)

حال اگر اسکناس های 5،10،20،50،100 دلاری را به روش خاصی تا بزنیم می توانیم .. روایتی تصویری ازحادثه 11 سپتامبر را  ببینیم

.

.


برج تجارت جهانی قبل از برخورد

.
.
اولین برخورد
.
.
دومین برخورد
.
.
فرو ریختن ساختمانها
.
.

جای خالی ساختمانها و دودی که از آنجا به هوا برخاسته

رابطه ی 11 سپتامبر، مایکروسافتword , اسرائیل


ایا شماره پرواز معروف (11سپتامبر)١١.٩.٢٠٠١را میدانید؟

Q33NY 

میدانیم کهنماد بمب است33عددی از اعداد فراماسونها و NY نیز یعنی نیویورک اکنون این شماره پرواز را با فونت   windings   ببینید!

 

 


نمادهای شیطان پرستی بر روی یک دلاری

حدیثی از امیر المومنین علیه السلام در پاسخ به شخصی که از وی در مورد دجال پرسیده است.

ایشان در پاسخ به این شخص می فرمایند:

 عینه الیمنى ممسوحه والأخرى فی جبھته تضیء کانھا کوکب الصبح

 چشم راست ندارد و چشم چپش در وسط پیشانی اش قرار گرفته نور می دھد گویا ستاره صبح است

انسان از این همه شباهت به شگفت می اید چرا که اگر تصویر را زوم کنید از شکل ابرو و گوشه ی چشم روی هرم متوجه خواهید شد که این چشم ، چشم چپ است و از سوی دیگر نورانی بودن ان و نیز اینکه لوسیفر را در اسطوره شناسی یونانی ستاره صبح می دانند انسان را حیرت زده می کند


 

استفادهازتکنیک  ORIGAMI:

(2)


اگر عدد ١ در گوشه دلار را از وسط به صورت عمودی تا بزنید شکل شماره ١ حاصل می
گردد با تکرار این شکل به صورت تقارنی شکل شماره دو به دست می آید از به ھم
چسباندن این دو شکل و پاک کردن فضای اطراف آن در نھایت شکل ٤ که سر مار است
حاصل می شود.مار حیوان مورد علاقه ماسونھا و شیطان پرستان است تا جایی که آن به عنوان حیوان خانگی خود استفاده می نمایند.

هواپیما,برجهای دو قلو ,نماد یکی از لژهای ماسونی که بوش عضو آن بود(در زمان بوش اتفاق افتاد) و نماد معروف ماسونها آیا اتفاقی است؟

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه  سخنرانی های دکتر رائفی پور را حتما ببینید...

موفق باشید
.