نبینم رهبر مه روی تختن

نبینم رهبر مه روی تختن

ali_hoseini
ali_hoseini
Sep 12, 2014, 1:03 PM |
1

خدایا سرور مه روی تختن

نبینم رهبر مه روی تختن

خدایا به حک مظلومیت مولا

به حک پهلوی بشکسته زهرا

دستون بریده ی آقا ابالفضل

به خلک تیر خورده ی اصغر

به او سری که رفتن روی نیزه

به پاعون کبود دختش رقیه

به تنهایی زینب در دل کفر

به ابروی رضا که مسمومن از زهر

به چارده معصومت ای شفا دهنده

به مهدی صاحب عصرو زمانه

به چهره عزیز رهبره مه

نبینم ای خدا که غم بینینه

خدایا شافی و کافی تویی تو

خدایا حی و قیوم ام تویی تو

خدایا سید علی خافتن تو بستر

نگهداری توبش ای حی قادر