جدیدترین عکس دوران دفاع مقدس سردار سلیمانی

جدیدترین عکس دوران دفاع مقدس سردار سلیمانی

ali_hoseini
ali_hoseini
Mar 17, 2015, 10:47 PM |
3

جدید ترین عکس سردار رشید ولایت حاج قاسم سلیمانی در جبهه های حق علیه باطل فرمانده شهید قنبر عسکری زاده

شهید قنبر عسکری زاده نفر اول سمت چپ