My Games 2

alib5072
alib5072
Oct 12, 2014, 3:04 AM |
0

My first rating

این بازی بخاطر قربانیهای درستش و آخربازیش برام جالب بوده

من در بازیهای سریع چندان تعریفی ندارم

این بازی جزو معدود بازیهای نیمه سریع هست که خوب از کار در اومد.زمان بازی 30 دقیقه برای هر نفر بود

صحنه ای که مربوط به توضیح حرکت 15 میشد.تقابل رخ و وزیر

این بازی بهترین برد من با این ریتینگ بود