دختر بچه ای معلول شفا گرفته بود ،

دختر بچه ای معلول شفا گرفته بود ،

alihajibagheri
alihajibagheri
Apr 15, 2015, 3:58 AM |
2
دختر بچه ای معلول شفا گرفته بود ،

آوردنش ..

پرسیدم : چی دیدی میشه بگی ؟ ..

با آرامش خاص گفت ، فقط به پدرم بگو بیاد ..

به پدرش گفت : ..

آقایی نورانی به سرم دست کشید و گفت ؛ ..

.. « به پدرت بگو به خواهرم چیزی نگوید آبرو داری کند » ..

اشک پدر ریخت رو به من کرد و گفت : ..

وقتی دخیل بستم به امام رضا گفتم ؛ ..

می خوای دخترمو شفا ندی ، نده .....

ولی اگه برگردم میرم قم به
خواهرت گلایه میکنم .....
.

.
.....


#السلام_علیک_یا_امام_الرئوف.....
.
.
.
.
.
ما را کَرَمش داد زِ هــر غُصّه

نجاتـــ ..

بر معرفت و مرام سلــطان
صلواتـــ ..