طنز و جالب

طنز و جالب

aliiranian
aliiranian
Dec 10, 2013, 11:16 AM |
12

این گفتگویی واقعی روی فركانس اضطراری كشتیرانی، روی كانال ۱۰۶ سواحل دریای مدیترانه میان اسپانیایی‌ها و آمریكایی‌ها در ۱۶ اكتبر ۱۹۹۷ضبط شده‌است. وسپس با توجه به جالب بودن موضوع این نوار بطوراتوماتیک روی رسانه ها قرار گرفت.
---------------------------------------------------------------------------
اسپانیایی‌ها:

A-853

با شما صحبت می‌كند. شما دارید مستقیماً به طرف ما می‌آیید. لطفاً ۱۵درجه به جنوب بچرخید تا از تصادف اجتناب كنید. فاصله ۲۵ گره دریایی. 

آمریكایی‌ها (با سر و صدای متن): ما به شما پیشنهاد می‌كنیم
۱۵ درجه به شمال بچرخید تا با ما تصادف نكنید. 

اسپانیایی‌ها: منفی. تكرار می‌كنیم
۱۵ درجه به جنوب بچرخید تا تصادف نكنید. 

آمریكایی‌ها (یك صدای دیگر): كاپیتان یك كشتی ایالات متحده آمریكا با شما صحبت می‌كند. به شما اخطار می‌كنیم ۱۵ درجه بشمال بچرخید تا تصادف نشود. 

اسپانیایی‌ها: این پیشنهاد نه عملی است و نه مقرون به صرفه ! . به شما پیشنهاد می‌كنیم
۱۵ درجه به جنوب بچرخید تا با ما تصادف نكنید. 

آمریكایی‌ها (با صدای عصبانی): كاپیتان ریچارد جیمس هاوارد، فرمانده ناو هواپیمابر یو اس اس لینكلن با شما صحبت می‌كند.
۲ رزم ناو، ۵ ناو منهدم كننده، ۴ ناوشكن، ۶ زیردریایی و تعداد زیادی كشتی‌های پشتیبانی ما را اسكورت می‌كنند. به شما پیشنهاد نمی‌كنم، به شما دستور می‌دهم راهتان را ۱۵ درجه به شمال عوض كنید. در غیر اینصورت مجبور هستیم اقدامات لازمی برای تضمین امنیت این ناو اتخاذ كنیم. لطفاً بلافاصله اطاعت كنید و از سر راه ما كنار روید !!! 

اسپانیایی‌ها: خو آن مانوئل سالاس آلكانتارا با شما صحبت می‌كند. ما دو نفر هستیم و یك سگ،
۲ وعده غذا برای شام و ۲ قوطی آبجو و یك قناری كه فعلاً خوابیده ما را اسكورت می‌كنند. پشتیبانی ما ایستگاه رادیویی زنجیره دیال ده لاكورونیا و كانال ۱۰۶ اضطراری دریایی است. ما به هیچ طرفی نمی‌رویم زیرا ما روی زمین قرار داریم!!! و در ساختمان فانوس دریایی روی سواحل سنگی گالیسیا هستیم و هیچ تصوری هم نداریم كه این چراغ دریایی در كدام سلسله مراتب از چراغ‌های دریایی اسپانیا A-853 Finisterra قرار دارد. شما می‌توانید هر اقدامی كه به صلاحتان باشد را اتخاذ كنید و هر غلطی كه می‌خواهید بكنید تا امنیت كشتی كثافتتان را كه بزودی روی صخره‌ها متلاشی می‌شود تضمین كنید. بنابراین بازهم اصرار می‌كنیم و به شما پیشنهاد می‌كنیم عاقلانه‌ترین كار را بكنید و راه خودتان را ۱۵ درجه جنوبی تغییردهید تا از تصادف اجتناب كنید.

آمریكایی‌ها: آهان . باشه. گرفتیم. ممنون