معمای چهارم

aliiranian
aliiranian
Jan 2, 2014, 10:27 AM |
57

پدری که از دار دنیا 17 شتر داشت از دنیا میره، اموالش رو بین سه پسرش به این ترتیب قسمت کرد که پسر اول به میزان یک دوم اموال،پسر وسطی به اندازه یک سوم اموال، و پسر کوچکتر به اندازه یک نهم اموال پدرش رو به ارث ببره. هر کدوم از پسر ها هم ارثش رو کامل می خواسته و حاضر نبوده قسمتی از ارثش رو شریک با برادراش باشه.

حالا باید چکار کرد که مناقشه رو به اتمام برسونیم؟؟