سوال ساده

سوال ساده

aliiranian
aliiranian
Aug 2, 2014, 1:12 AM |
41

  چه کسی  شک دارد که سازمان ملل ،شورای امنیت و امثالهم و نظام جهانی که خیلی ها براش سینه چاک میکنند از تمدن و بی طرف بودنش میگویند و میبالند؛ تحت سیطره ی صهیونیسم جهانی نیست ؟

زمانی که سخن از مترسک بودن این دم و دستگاههای عریض و طویل حقوق بشری به میان می امد عده ای سینه سپر میکردند که  این چه حرفیست؟؟؟ امریکا،سازمان ملل،اروپا ، نهادهای حقوق بشیری جورواجور هرکدام ازین کلمات تداعی کننده ی تمدن و بشریت است....100%جای هیچ شکی نیست که مستقل و درستکارند

با این وضع کنونی غزه و افتضاحات رونمایی شده از ماهیت واقعی اسراییل و همپیمانانشان باز هم جای شک است  که حقوق بشر جوکی بیش نیست؟؟؟ جنایاتی که درندگان از نوع حیوان با همنوع خود نمیکنند.... سکوت همه ی جهان و نهاد های مختلف چه معنی میدهد جز انکه همه ی این دستگاهها پیدا و نهان توسط صهیونیست و سیطره ی جهانی اش اداره میشود؟؟

افتضاح است که هیچ کشوری نباید فعالیت هسته ای صلح آمیز بنا کند چرا؟ چون بیم رفتنش به سمت بمب هسته ای هست و به چه بهانه ای قشقرق ها به پا  میکنند !!امریکا و اتحادیه اروپا و شورای امنیتی که تمام قد می ایستند به همین بهانه قطعنامه ها و تحریمهای بی شمار  وضع میکنند به خاطر احتمالی دروغین! و دغدغه ی حقوق بشر و بشریت و بمب اتم واهی ایران دارند ؛ حال دیگر درد بشریت و حقوقش را ندارند! مهر تایید به کشتار کودکان میزنند

کودکانی که یک چهارم کشته شدگان در غزه را تشکیل میدهند....1700کشته وبیش از 6000زخمی  برای انسانهای غزه دردآور نیست.که درباره ی مدل جنایات و  افتضاحات وضعیت انسانی در محاصره ی غزه حرفها بسیار است و توصیفها فراوان... رگ حقوق بشر جهانیان و سازمان ملل سوراخ است گویی!!زخمیانی که بخش قابل توجهشان از کمبود دارو و نیاز های اولیه  انسانی محرومند و به تلفات میپیوندند. مضحکتر از سازمان ملل و شورای امنیت و هر سازمان حقوق بشری که سکوت کردند خودشانند. امپریالیسم خبیث جهانی  دیگر چگونه فریاد کند ماظالمیم؟؟چگونه داد بزند که زورمون زیاد است و این  قانون جهانی که وضع کردیم قانون جنگل است؟؟؟ وضع اینان روشن است

اما مضحکتر از اینان کسانی اند که سنگشان را به سینه میزنند و ادعای واهی تمدن و حقوق بشر این قماش را باور دارند و طرفدار پروپاقرص حقوق بشر از نوع غربی اند... بشر

بشر

بشر

حقوق

حقوق

حقوق