دو:معمای کودکستانی

aliiranian
aliiranian
Nov 29, 2013, 10:06 AM |
4

میگن در کودکستانی این سوال به عنوای تست آی کیو از بچه ها پرسیده شده.

این اتوبوس به کدام سمت حرکت میکند؟؟؟ با دقت به اتوبوس نگاه کنید

دو گزینه برای جواب وجود دارد:راست یا چپ؟؟؟

لطفا برای جواب رو خصوصی همراه با ذکر دلیلتون بفرستید.

اسامی برندگان متعاقبا اعلام خواهد شد

Cool