جایزه ی حل معما

جایزه ی حل معما

aliiranian
aliiranian
Dec 5, 2013, 12:04 PM |
6

خدمت همه ی دوستان عرض کنم که تصمیم گرفتم برای جذاب تر و سریالی شدن معماها جایزه ای (هرچند ناقابل)برای   نفر برنده درنظر بگیرم

برنده ی جایزه کیست؟

 برای هر جواب صحیح و کامل که برای اینجانب خصوصی فرستاده میشود 1امتیاز در نظر گرفته میشود و اولین کسی که 10 امتیاز را زودتر از دیگران کسب کند برنده خواهد شد

 

اگر نظری پیشنهادی انتقادی دارید در خدمت دوستان هستم