هنر نزد ایرانیان هست و بس

amirnew
amirnew
Jan 26, 2012, 10:16 PM |
0

اسپانيايي ها ميگن : “عشق ساكت است اما اگر حرف بزند از هر صدايي بلندتر استايتاليايي ها ميگن: “عشق يعني ترس از دست دادن تو !” ايراني ها ميگن : “عشق سوء تفاهمي است بين دو نفر و…. كه با يك ببخشيد تمام ميشود !”

 واقعا هنر نزد ایرانیان هست و بس‬