طنز...4

arash9566
arash9566
Aug 20, 2013, 11:11 AM |
0

دیشب خواب دیدم گوگل فیلتر شده!!!!!!!
بلند شدم یه لیوان آب خوردم دوباره خوابیدم
اصلا شوخی خوبی نبود روحانیCry