طنز...5

arash9566
arash9566
Aug 20, 2013, 11:15 AM |
1

تا 10-12 سالگی هر روز کلی تمرین فوتبال می کردم به این امید که یه روزی بتونم با سوباسا و تارو یه مثلث طلایی رو تشکیل بدیم بریم کاکرو رو داغون کنیم
ولی بعدش تارو تیم رو ترک کرد،2-3 روز از صب تا شب تو کمدم گریه میکردم 
بعد حساب کردم دیدم تارو که رفته سوباسا هم همش مصدوم منم تنهایی جرعت روبرو شدن با کاکرو یوگا رو ندارم. یه شوت میزنه هیچی دیگه 

سر همین تو اوج از فوتبال خداحافظی کردم رفت