کاش....

arash9566
arash9566
Sep 21, 2013, 1:13 PM |
1


کاش دل آدمها،

بدون تجربه ،

می فهمید که

دلبستن به کلاغی که دل دارد

بهتر از

دل باختن به طاووسی است که

فقط ظاهر خوشگل دارد...!!!!