من دلم میخواهد....

armita_1380
armita_1380
Jun 6, 2014, 8:44 AM |
11

من دلم می‌خواهد ...
خانه‌ای داشته باشم پر دوست ،

کنج هر دیوارش ...
دوست‌هایم بنشینند آرام ،
گل بگو ، گل بشنو ...

هر کسی می‌خواهد ...
وارد خانه پر عشق و صفایم گردد ،
یک سبد بوی گل سرخ ...
به من هدیه کند ...

شرط وارد گشتن ...
شست و شوی دل‌هاست ،
شرط آن داشتن ...
یک دل بی رنگ و ریاست …

بر درش برگ گلی می‌کوبم ،
روی آن با قلم سبز بهار ،
می‌نویسم ای یار ...
خانه‌ی ما اینجاست ...

تا که سهراب نپرسد دیگر ،
"خانه دوست کجاست ؟" ... !

فریدون مشیری