کی تورو دوست داره قد یه دنیا

asia2017
asia2017
Jan 26, 2017, 12:35 AM |
1

phpM5gN4x.jpeg

 

کی تورو دوست داره قد یه دنیا
کی می خواد با تو باشه حتی تو رویا ، حتی تو رویا
دنباله جای پاهات روی شن های قشنگ و خیس دریا
نگو که رفتن تو سهم من دل من طاقت نداره می شکنه
نگو که باید جداشیم نگو قسمت من و تو رفتنه

 

خرید قرص تاخیریخرید قرص تاخیری اصلخرید قرص تاخیری وگادول - خرید قرص تاخیریخرید قرص تاخیری سیالیسخرید قرص تاخیری ویاگرا - خرید قرص تاخیری مکس من