Chanukya Krishna Chama (1702) vs Susanta Kumar Sarangi (1785), Game 5

chanuchess
chanuchess
Nov 21, 2013, 8:00 AM |
0