Chanukya Krishna Chama (1702) vs Susanta Kumar Sarangi (1785), Game 7

chanuchess
chanuchess
Nov 21, 2013, 8:03 AM |
0