Susanta Kumar Sarangi (1785) vs Chanukya Krishna Chama (1702), Game 10

chanuchess
chanuchess
Nov 21, 2013, 8:05 AM |
0