Susanta Kumar Sarangi (1785) vs Chanukya Krishna Chama (1702), Game 2

chanuchess
chanuchess
Nov 21, 2013, 7:55 AM |
0