Susanta Kumar Sarangi (1785) vs Chanukya Krishna Chama (1702), Game 6

chanuchess
chanuchess
Nov 21, 2013, 8:02 AM |
0