Susanta Kumar Sarangi (1785) vs Chanukya Krishna Chama (1702), Game 8

chanuchess
chanuchess
Nov 21, 2013, 8:04 AM |
0