منم که با نداریم همه غماتو میخرم بحثی اصن نداریم

chikcake
chikcake
Sep 3, 2017, 12:40 AM |
0

منو تو با همو خوش بخاطرم میجنگی با غمو فحش

لبخندت آهمو کشت میده مهربونیات آدمو رشد

منو تو ماهی و تنگ

بی تو دنیام پر سیاهی و گنگ

تو هنوز داری کوپن  بیا که تاریکه بیا یه کاری بکن

منم با نداریم همه غماتو میخرم بحثی اصن نداریم

ما دوتا کنار هم همیشه بر قراریم

ما دوتا برای هم نمیشه رگ نذاریم نه نمیشه رگ نزاریم

منم که با نداریم همه غماتو میخرم بحثی اصن نداریم

ما دوتا کنار هم همیشه بر قراریم

ما دوتا برای هم نمیشه رگ نذاریم نه

محبوب من عشق محجوب من

انقده خوبی که هرکاری کنی جفت چشام مجذوبتن

ممنونتم مرسی ممنونتم

انقده وصلی تو با من انگار هم خونتم جونتم

با همه سختیا تو تا ته موندی

به من سر به هوا عشقو فهموندی

بد قلقی کردم تو بهم خندیدی

تو اوج تاریکی ماهو تو من دیدی

منم که با نداریم همه غماتو میخرم بحثی اصن نداریم

ما دوتا کنار هم همیشه بر قراریم

ما دوتا برای هم نمیشه رگ نذاریم

منم که با نداریم همه غماتو میخرم بحثی اصن نداریم

ما دوتا کنار هم همیشه بر قراریم

ما دوتا برای هم نمیشه رگ نزاریم

اسپری تاخیری ویگا - خرید اسپری تاخیری ویگا