چه خوش خیال بودَم

createablog
createablog
Mar 4, 2017, 4:09 AM |
0

phpcDWYsA.jpeg

چه خوش خیال بودَم … که هَمیشه ،

 

فِکــــر میکَردَم ، دَر قلبـــِ تو ، مَحکومَم به حَبس ِ ابَد …!!

 

به یکباره جا خوردَم وَقتی زندانبان بَر سَرَم فَریـــــــاد زَد …

 

هِی تو … آزادیــــ !!

 

و صِدای ِ گامهای ِ ، غَریبه ای که به سلّولم میــ آمَد...

کانال شماره تلفن تلگرام - شماره تلفن دختر خوشگل - کانال تلگرام شماره دختر - شماره ی دختر برای دوستی - کانال عکس دختر خوشگل