همانجایی که هر روز خورشید می خوابد

createablog
createablog
Mar 6, 2017, 1:34 AM |
0

phpIsfIFu.jpeg

می خواهم نباشم...

دور شوم

نقطه شوم و بعد ،

همانجایی که هر روز خورشید می خوابد ؛

محو شوم !

میخواهم لابلای پـَرِآبی مرغ ها پرواز کنم...

تا ماه که نه ، تا مریخ نباشم !

آنجا میانِ هیاهوی ستارگانِ گداخته ،

یکه تازی کنم و بعد ...

باز هم نباشم !

دور تا دور فلک را چرخ بزنم ،

و دوباره محو باشم ..

و نباشم ...

فقط، میخواهم نباشم !

دور باشم وحتی ؛

از کنار خیالت دیگر...

هرگز گذر نکنم !


((نفیسه هاشملو))

فت فست - فت فست اصلی - قرص چاقی فت فست - فت فست نیو - فت فست جدید - قرص فت فست - کپسول چاقی فت فست - کپسول فت فست - قرص فت فست - فت فست چاقی صورت - خرید قرص ویگاریکس پلاس