وطنم ای شکوه پابرجا

createablog
createablog
Mar 26, 2017, 1:55 AM |
0

وطنم ای شکوه پابرجا
در دل التهاب دورانها

کشور روزهای دشوار
زخمی سربلند بحرانها

ایستادی بر جنگ رو در رو
خنجر از پشت می زند دشمن

گویی از ما و در نهان بر ما
وطنم پشت حیله را بشکن

وطنم ای شکوه پابرجا
در دل التهاب دوران‌ها

رگت امروز تشنه عشق است
دل رنجیده خون نمی خواهد

دل تو تا ابد برای تپش
غیرعشق و جنون نمی خواهد

شرم بر من اگر حریم تو
پیش چشمان من شکسته شود

وای بر من اگر ببینم چشم
رو به رویای عشق بسته شود

خرید ادكلن 212 مردانه - ادکلن 212 Vip مردانه - ادکلن 212سکسی مردانه - ادکلن 212 مردانه اصل - ادکلن 212سکسی من - خرید ادکلن 212سکسی - ادکلن 212 sexy men