یک غزل بعد از این همه تاخیر

createablog
createablog
Feb 25, 2017, 12:28 AM |
0

php6fbawD.jpeg

نشد که این شب بی انتها سحر گردد

نشد که قصۀ‌تقدیر مختصر گردد

 

سفید شد به افق، چشمِ سرخ ما و ندید

که آن همیشه مسافر ز راه برگردد

 

دگر ندید که در دیولاخِ تندِ جنون

کسی بیاید و با عشق همسفر گردد

 

که این، نصیحت سهرابِ آسمانی ماست:

«خوش آن نگاه که از شور عشق تر گردد»

 

ولی ز شاخ ِ درختی که «ریشه در لجن» است

عجب مدار اگر دستۀ تبر گردد

 

پناه برده ام از دام ِشب به ظلمت ِخویش؛

نشد که این شب ِ بی انتها سحر گردد.

 

خرید قرص تاخیری - قرص تاخیری گیاهی - خرید قرص تاخیری سیالیس - خرید قرص تاخیری مکس من - خرید قرص تاخیری ارزان