تاریخچه قهرمانی شطرنج جهان از سال 1886 تا 2006

تاریخچه قهرمانی شطرنج جهان از سال 1886 تا 2006

davidmirshahi
davidmirshahi
Sep 16, 2015, 1:04 AM |
0

قهرمانی شطرنج جهان

قهرمانان بی‌رقیب ۱۸۸۶–۱۹۹۳

#

نام

سال

کشور

سن

۱

ویلهلم اشتاینیتس

۱۸۸۶۱۸۹۴

 اتریش-مجارستان ( بوهم)
 ایالات متحده آمریکا

۵۰۵۸

۲

امانوئل لاسکر

۱۸۹۴۱۹۲۱

 امپراطوری آلمان

۲۶۵۲

۳

خوزه رائول کاپابلانکا

۱۹۲۱۱۹۲۷

 کوبا

۳۳۳۹

۴

الکساندر آلخین

۱۹۲۷۱۹۳۵
۱۹۳۷۱۹۴۶

 جمهوری سوم فرانسه
 روس‌های مهاجر

۳۵۴۳
۴۵۵۴

۵

ماکس اویوه

۱۹۳۵۱۹۳۷

 هلند

۳۴۳۶

۶

میخائیل بتوینیک

۱۹۴۸۱۹۵۷
۱۹۵۸۱۹۶۰
۱۹۶۱۱۹۶۳

 اتحاد جماهیر شوروی(روسیه)

۳۷۴۶
۴۷۴۹
۵۰۵۲

۷

واسیلی اسمیسلوف

۱۹۵۷۱۹۵۸

 اتحاد جماهیر شوروی(روسیه)

۳۶

۸

میخائیل تال

۱۹۶۰۱۹۶۱

 اتحاد جماهیر شوروی(لتونی)

۲۴

۹

تیگران پتروسیان

۱۹۶۳۱۹۶۹

 اتحاد جماهیر شوروی(ارمنستان)

۳۴۴۰

۱۰

بوریس اسپاسکی

۱۹۶۹۱۹۷۲

 اتحاد جماهیر شوروی(روسیه)

۳۲۳۵

۱۱

بابی فیشر

۱۹۷۲۱۹۷۵

 ایالات متحده آمریکا

۲۹۳۲

۱۲

آناتولی کارپف

۱۹۷۵۱۹۸۵

 اتحاد جماهیر شوروی(روسیه)

۲۴۳۴

۱۳

گری کاسپارف

۱۹۸۵۱۹۹۳

 اتحاد جماهیر شوروی(آذربایجان)
 روسیه

۲۲۳۰

  


قهرمانان جهان فیده ۱۹۹۳–۲۰۰۶

رتبه

نام

سال

کشور

سن

۱

آناتولی کارپف

۱۹۹۳۱۹۹۹

 روسیه

۴۲۴۸

۲

الکساندر خالیفمن

۱۹۹۹۲۰۰۰

 روسیه

۳۳

۳

ویسواناتان آناند

۲۰۰۰۲۰۰۲

 هند

۳۱۳۳

۴

روسلان پونوماریف

۲۰۰۲۲۰۰۴

 اوکراین

۱۹۲۱

۵

رستم قاسم‌جانف

۲۰۰۴۲۰۰۵

 ازبکستان

۲۵

۶

وسلین توپالف

۲۰۰۵۲۰۰۶

 بلغارستان

۳۰

 


قهرمانان جهان سنتی ۱۹۹۳–۲۰۰۶

#

نام

سال

کشور

سن

۱

گری کاسپارف

۱۹۹۳۲۰۰۰

 روسیه

۳۰۳۷

۲

ولادیمیر کرامنیک

۲۰۰۰۲۰۰۶

 روسیه

۲۵۳۱

:منابع