جملات زیبا از شناخته های جهان و ایران

جملات زیبا از شناخته های جهان و ایران

davidmirshahi
davidmirshahi
Jan 19, 2016, 9:35 AM |
2

  موتور سوار

فرانك: میدونی دكترا به موتورسواری كه كلاه ایمنی سرش نمیذاره چی میگن؟

بادی: چی میگن؟
فرانك: اهدا كننده عضو

chaos theory

دیالوگهای ناب و سنگین فیلم

پناهجویان در اروپا

به کودکانمان خواهیم گفت که آوارگان سوریه و عراق به ما پناه آورده اند
 
درحالیکه مکّه به آنها نزدیکتر بود!
انگلا مرکل
جملات ناب و زیبای سنگین از انگلا مرکل

عاقل و ابله

رد ردینگتون: یه آدم عاقل از یه سوال احمقانه چیزای بیشتری یاد

 میگیره تا یه ابلهاز جوابی هوشمندانه ..!

The Blacklist

دیالوگهای ناب و سنگین فیلم
شیشه ها

اگر خداوند روی زمین خانه ای داشت

باز هم کسانی پیدا می شدند که شیشه هایش را بشکنند.

جملات ناب سنگین و زیبای فلسفی

فامیل دور

اگر شش ماه ساعت هفت صبح بیدار بشی عادت نمیکنی

ولی یک روز ساعت 11 بیدار بشی میشه روال هر روزت.
دیالوگ و جملات ناب و سنگین فلسفی

.