اگر بار گران بودیم رفتیم...

diamond1392
diamond1392
Sep 23, 2014, 2:04 PM |
5

اگر بار گران بودیم رفتیم....... اگر نامهربان بودیم رفتیم

با آغاز فصلی جدید در زندگی ام تصمیم گرفتم برای همیشه با سایت شطرنج و دنیای مجازی خداحافظی کنم. در این دو سالی که من در کنار شما دوستان گرامی بودم خاطراتی شیرین در لوحه ذهنم به یادگار ماند. مسلمآ دلم برای همه شما تنگ خواهد شد. چرا که این سایت مثل اکثر شماها خانه من بود و شما شریک تنهایی های من. و اما من دوست خوبی برایتان نبودم که از این بابت بس خجلم.از همه دوستان عزیزم طلب بخشایش دارم. اگر مجالی شد که دوباره در جمع صمیمی تان حضور داشته باشم این مایه خرسندی من خواهد بود. بی صبرانه مشتاق دیدارتان خواهم ماند

دست حق یاورتان