The self-study

dyplomata
dyplomata
Jan 26, 2011, 11:44 AM |
0

the self-study - for begginers [article preparation]

ENG

those need to be improved;

1. poor concentration during the game!
2. poor counting options
3. poor knowledge of openings
4. even worse of endings!
5. frequent overestimation of enemy skills!
6. moments of relaxation during the game
7.
unwillingness to train certain aspects of the game
8. nervous tension during the game!

POL

1. słaba koncentracja podczas gry
2. słabe liczenie wariantów
3. kiepska znajomość debiutów
4. jeszcze gorsza końcówek
5. częste przecenianie umiejętności przeciwnika
6. momenty rozluźnienia podczas gry
7. niechęć do trenowania niektórych aspektów gry
8. napięcię nerwowe podczas gry