Magija Kasparova

Magija Kasparova

e-bosanac
e-bosanac
Mar 18, 2011, 5:04 PM |
0

Leko, P (2743) - Kasparov, G (2838) (B90) Olimpijada Bled SLO, 04.11.2002 g.