Knight Sacrifice.

falxman
falxman
Apr 27, 2008, 3:56 PM |
1
I Play as White in this Game.