find best move in end game

gharibshahr
gharibshahr
Jul 18, 2013, 2:51 PM |
3

بعضی از حرکات نیازمند محاسباتی عمیق و دقیق هستند مخصوصا در مرحله آخر بازی که اکثر بازیکنان در آن مشکل دارند در این وضعیت گلفاند  ترجیح داد تا آخر بازی با دو پیاده بیشتر را بازی کند بجای آنکه 4 پیاده را قربانی که و بازی را ببردCry