Reddedilmiş Vezir Gambiti, Lasker Tuzağı / Queen Gambit Declined, Lasker Trap

Reddedilmiş Vezir Gambiti, Lasker Tuzağı / Queen Gambit Declined, Lasker Trap

gkaan
gkaan
Mar 18, 2015, 12:36 PM |
0

Siyah olarak oynadığım bir maçta, rakibim Vezir Gambiti oynamayı tercih etmişti. O sırada açılışların çoğunu bilmiyordum, bu yüzden bunu bir vesile addederek Vezir Gambiti açılışlarını inceledim. Çeşitli açılışlara bakarken, bir tanesi oldukça dikkatimi çekti. Bu, Lasker Tuzağı idi. O an kararımı verdim, Lasker Tuzağı'nı oynayacaktım.

In an Online Chess game, my opponent chose to play the Queen Gambit. In that time, I didn't know even basic chess openings such as Queen Gambit. I saw it as an opportunity to study new openings. While looking at various openings, one of them drew my attention. It was the Lasker Trap. In that moment, I made up my mind: "I will play the Lasker Trap."

1. White falls to the trap. The right move would be fxe3.

2. White notices his mistake after his move and resigns.