سخنی از آلخین

gmhosseini
gmhosseini
Dec 16, 2010, 12:54 AM |
0

شطرنج به شما یاد می دهد كه در زندگی هدفدار و واقع گرا باشید؛ تنها با درست شمردن و پذیرفتن اشتباهات است كه می توانید نقاط ضعف خود را برطرف كرده، استاد خوبی بشوید.