شطرنج علیه آلزایمر

شطرنج علیه آلزایمر

goltek
goltek
Dec 18, 2013, 11:18 AM |
0

یک فعالیت جالب وجود دارد که در واقع می­تواند این بیماری را کند کرده یا متوقف سازد. نشریه جدید موسسه ملی سلامت نشریه ملی سالخوردگان- جلوگیری از بیماری آلزایمر: ما چه می­دانیم؟ مجذوب کننده است. جلد روی این نشریه دو سالمند را نشان می­دهد که در حال بازی شطرنج هستند! این نشریه تایید می­کند که «فعال ماندن شناختی … از راه فعالیتهای محرک … مانند بازی کردن، با تیز نگه داشتن ذهن در ارتباط می­باشد.

به علاوه، دلایلی را اظهار می­دارد که چرا احتمالا مغز فعال از آلزایمر جلوگیری می­کند، «چنین فعالیتهایی ممکن است با برقراری اندوخته شناختی از مغز محافظت نماید، این یعنی توانایی کارکرد موثر مغز حتی در زمانی که آسیب دیده یا برخی از عملکردهای مغزی مختل است». مدرسه پزشکی هاروارد در آخرین لحظه یادآور شد بخ خصوص قرار دادن مغز در معرض فعالیتهای جدید بیش از فعالیتهای هوازی، در حفظ آن در برابر بیماری آلزایمر موثر است.