Tragic victory

gorga
gorga
Aug 3, 2011, 8:13 PM |
0

 

[TimeControl "1|0"]

[Termination "gorga won by checkmate"]