Birkaç Hamlede Mat Bulmacaları - Checkmate Puzzles

Haggard-CC
Haggard-CC
Feb 16, 2015, 7:26 PM |
0
BULMACA1:Siyahın bir piyon fazlası var. Hem de terfi etmek için sabırsızlanan a piyonu. Acaba beyaz siyahın bu avantajını yok edebilir mi? Cevap: çok daha fazlasını yapabilir! PUZZLE1:Black is a pawn up and intends to promote it. Can white destroy black's advantage? Answer: He can do more!
BULMACA2:Beyaza bir hamle versek herhalde siyahı 100 farklı sekilde mat edebilir. O zaman bizim mata gitmemiz gerek. PUZZLE2: If it is white's move, he can find 100 different checkmates. So black need to go for a checkmate.
BULMACA3:Kendi piyonumuz vezirimizin c piyonuna saldırmasını engelliyor. Eğer c piyonu terfi ederse bittik. PUZZLE3:Our own pawn prevents our queen attacking c-pawn. If c-pawn promotes, game over.