Feda Bulmacaları - Sacrifice Puzzles

Haggard-CC
Haggard-CC
Feb 20, 2015, 5:31 PM |
0

Bulmaca/Puzzle #1-3 

Bulmaca/Puzzle #4-6


BULMACA7: Siyahın Kirpi Sistemine karsı çok kullanıslı bir fikir.

PUZZLE7: Against black's Hedgehog System, a very useful idea.

 

BULMACA8: Büyükustalar bile açılısta büyük hatalar yapabiliyor.
PUZZLE8: Even Grandmasters blunder in the opening.

BULMACA9: Artık hamleyi biliyorsunuz.
PUZZLE9: From now on, you know the move.