Savunma Bulmacaları - Defense Puzzles

Haggard-CC
Haggard-CC
Feb 17, 2015, 3:57 PM |
0
İlk 3 bulmacanın göreli çok hamlede sahmatlarını çözmek için buraya tıklayın.
To solve relatively long checkmates of first 3 puzzles click here
BULMACA4:Beyazın sizi mat etmesine izin veremezsiniz.
PUZZLE4:You can not allow white to chekmate you.
BULMACA5:İki seçeneğiniz var. Siyahınsa sadece bir planı...
PUZZLE5:You got 2 choices. Black has only one plan...
BULMACA6:Aynı fikirle devam ediyoruz. Bugün savunma günü.
PUZZLE6:We continue with the same idea. Today is a defense day.
Hepsini de çözebildiniz mi?
Have you solved all of them?