خودم...

hamed_75
hamed_75
Jul 5, 2014, 4:59 AM |
26

گاهی دلم میخواهد "خودم" را بغل کنم!

ببرم بخوابونمش!

لحاف را بکشم رویش!

دست ببرم لای موهایش و نوازشش کنم!

حتی برایش لالایی بخوانم!

وسط گریه هایش بگویم "خودم" جان!

غصه نخور ، درست میشود.درست میشود..

اگر هم نشد، تمام میشود.... روزی تمام میشود...